Hvorfor investere i Horisont Energi?

Vårt mål er å bli et ledende energiselskap for ren energi, som produserer blå ammoniakk i global skala og er kostnadsledende for karbonlagring.