Europas første storskala rene ammoniakkfabrikk

Barents Blue

Barents Blue skal være et anlegg for storskala produksjon av ren ammoniakk. God tilgang på naturgass og fornybar kraft er noe av det som gir Norge svært gode forutsetninger for denne type industri.

Nøkkelfakta

Lokasjon
Markoppneset, Finnmark,Norge

Investment avgjørelse
End 2022

Oppstarts-år
2025

Fremtidsplaner
Trinn 2 

Gass forsyning
Melkøya LNG

Technology
Auto-thermal reforming(ATR)

Sluttprodukt
Ren ammoniakk

Co2 lagring
Polaris, offshore Finnmark

Ammoniakk fra Barents Blue-anlegget skal produseres med tilhørende karbonfangst og -lagring i Polaris. Ren, flytende ammoniakk er lett å frakte i store mengder, og vil blant annet bidra til å kutte store utslipp i skipsfarten. Estimert etterspørsel etter ren ammoniakk i 2050 er 530 millioner tonn.

Barents Blue-prosjektet har fått statsstøtte til å delta i Important Projects of Common European Interest (IPCEI) Hydrogen Program, også kjent som Hy2Use.