Barents Blue – et krafttak for Nord-Norge

27. April 2023

SANDNES, Norge 27. april 2023 Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) introduserer muligheten for produksjon av blå kraft til nettet som en integrert del av Barents Blue prosjektet på Barentshavkonferansen i dag.

Horisont Energi holder i dag en presentasjon på Barentshavkonferansen, hvor selskapet lanserer muligheten for at ammoniakkanlegget kan utvikles til å produsere blå kraft basert på gass, til det sentrale strømnettet, via den nye 420kV linjen som planlegges i området. Formålet er å bruke gass til produksjon av kraft som kan bidra til å forsyne Nord-Norge med ren kraft. Kraften vil kunne være tilgjengelig før 2030. Det er snakk om opp mot flere hundre Mega watt i leveranse av stabil balansekraft med høy miljø- og klimastandard.

«Gjennom produksjon av blå kraft kan vi styrke tilgangen til kraft i Finnmark basert på eksisterende gass i Barentshavet. Synergier mellom blå ammoniakk og kraft kan gi stordriftsfordeler for Barents Blue-prosjektet og en bedre utnyttelse av CO2-lageret Polaris», sier Tom Eirik Jakobsen, manager Horisont Energi Hammerfest

Horisont Energi har samarbeidet tett med nettselskapet Lucerna og Statnett for å sikre tilstrekkelig strømforsyning til Barents Blue-prosjektets første trinn og vi forventer en avklaring på vår oppdaterte søknad før sommeren. Dersom produksjon av kraft i eget anlegg realiseres, vil vi redusere vårt fremtidige kraftbehov fra nettet ved mulige framtidige utvidelser av Barents Blue prosjektet.

I samarbeid med Multiconsult gjennomførte vi i 2022 en delutredning av samfunnsmessige forhold som viser til positive ringvirkninger for Barents Blue-prosjektet både i Nord-Norge, nasjonalt og internasjonalt. Vi etablerer en ny grønn industri i Nord-Norge som skaper flere hundre nye arbeidsplasser, samtidig som vi forsyner Norge og Europa med ren energi som er nødvendig for å nå klimamålene.

Horisont Energi inngikk i februar en samarbeidsavtale med den spanske ammoniakkspesialisten Fertiberia for å utvikle Barents Blue til Europas største produksjonsanlegg for ren ammoniakk. Målsetningen er å inngå et fullt partnerskap for gjennomføring av Barents Blue-prosjektet i løpet av sommeren.

Barents Blue-prosjektet møter kravene i EU-taksonomien til produksjon av hydrogen og ammoniakk. I tillegg er prosjektet en del av IPCEI Hydrogen-prosjektet Hy2Use, og vil dermed kunne være en del av hydrogenverdikjeden i EU. Prosjektet er gjennom dette tildelt 482 millioner kroner i støtte fra Enova.

Se vedlagt presentasjon under.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Horisont Energi

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO

+47 990 36 892

bhe@horisontenergi.com

Dan Jarle Flølo, CFO

+47 901 13 159

djf@horisontenergi.com

Siri Melberg, Kommunikasjonssjef

+47 470 36 718

sm@horisontenergi.com

Om Horisont Energi

Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) er et norsk rent energiselskap som leverer ren energi og karbontransport og lagringstjenester. Selskapet vil omdanne natur- og fornybare gasser, vann og fornybar energi til kostnadsledende ren ammoniakk og hydrogen og tilby CO2 transport- og lagringstjenester ved hjelp av proprietær teknologi, og bane vei for en lavkarbonøkonomi. Selskapet ble stiftet i 2019 og har hovedkontor i Sandnes, Norge. www.horisontenergi.no